Předčasné splacení

Poplatek za předčasné doplacení úvěru ACEMA Credit Czech, a.s., se počítá dle vzorce:

  
"=15000+(Ú*(SjD-SpD)*(RSÚ/100)*0,54623)-(((3-PRIBOR   R1)*1,25*Ú)/100)"
  
Příklad výpočtu:
Výše úvěrového rámce (Ú)350 000,00 Kč
sjednaný počet let splatnosti   (SjD)10
počet celých splacených let   (SpD)9
roční úroková sazba (RSÚ)9,00
PRIBOR 1R2,27
  
"15000+(350000*(10-9)*(9,00/100)*0,54623)-(((3-2,27)*1,25*350000)/100)"
  
Poplatek za předčasné doplacení: 29 012,495 Kč

 

Pro přesné vyčíslení částky k doplacení Vašeho úvěru se prosím obraťte na tým zákaznického servisu ACEMA Credit. A to prostřednictvím telefonní linky 234 635 555 nebo na e-mail sprava@acema.cz.

Děkujeme