Finanční arbitr

Spotřebitel je oprávněn obrátit se ve věci mimosoudního řešení sporů z úvěrové smlouvy na Finančního arbitra se sídlem Legerova 69, 110 00 Praha 1, IČO: 72546522, www.finarbitr.cz