Nového zákona se nebojíme. Postavili jsme náš business na slušnosti a vyplácí se to

Praha, 1. 10. 2012

Nebankovní poskytovatel půjček ACEMA Credit byl podle spotřebitelského průzkumu nezávislého sdružení na ochranu spotřebitelů UMBRELLA (k dispozici zde) vyhlášen nejtransparentnější nebankovní společností poskytující zajištěné úvěry. Potvrdila se tak správnost strategie naší společnosti plně informovat klienta o všech podmínkách půjčky. Průzkum upozornil zejména na netransparentní jednání jiných nebankovních společností, které tajily klientům podmínky půjčky.

ACEMA je jiná tím, že u každé smlouvy trávíme s klientem i několik hodin a záleží nám, zda ji bude schopen splácet.

Průzkum společnosti UMBRELLA poukázal na bohužel rozšířenou praxi některých nebankovních společností, které se snaží maximalizovat zisk sepisováním pro klienta krajně nevýhodných smluv s velmi vysokým úročením.

Průzkum sdružení Umbrella naleznete na serveru idnes.cz.

ACEMA Credit vsadila na business model, který je založený na transparentnosti: jednak poskytujeme klientovi ke stažení návrh budoucí smlouvy i smluvních podmínek na našich webových stránkách, ale také naši konzultanti před podpisem smlouvy prochází s klientem bod po bodu všechny její podmínky a vysvětlují veškeré i negativní důsledky, které ze smlouvy (jejím nedodržením) vyplývají.

V rámci konzultace, také ověřujeme příjem klienta a hodnotíme jeho schopnost splácet.

Sázka na transparentnost se nám vyplatila z více důvodů:

1) Informovaný klient je spokojenější a lépe dokáže zvážit rizika plynoucí z půjčky = nižší procento nesplacených půjček, kladné reference zákazníků.

2) Díky lepší znalosti o finanční situaci klienta snižujeme riziko půjčky, takže můžeme snižovat úroky u našich produktů.

3) Nižší úroky (výhodnost půjček) zvyšují množství zájemců o naše finanční produkty a snižují riziko nesplácení, což nám umožňuje dále dlouhodobě růst a poskytovat výhodné produkty jako byla tento rok např. garance nejvýhodnější půjčky a standardní úroková sazba ve výši 7,99 %.

 

ACEMA Credit vítá nový návrh spotřebitelského zákona – pro nás se totiž nic nemění.

ACEMA Credit návrh nového zákona na ochranu spotřebitelů vítá. Současná situace na trhu nebankovních úvěrů i business model některých našich konkurentů poškozují v současnosti dobré jméno nebankovních společností, navíc nevýhodné úvěry poškozují i bonitu naší klientely, což může ohrozit jejich schopnost splácet úvěry naší společnosti.

Co se týče návrhu Ministerstva financí, jeho parametry plníme již v současnosti:

  • Odpovědné úvěrování: úvěr poskytujeme klientům na základě zhodnocení jejich finanční situace.
  • Směnky a šeky nepoužíváme.
  • Zajištění pohledávky je adekvátní úvěru, který poskytujeme průměrně v hodnotě přesahující 450 000 Kč.
  • Využíváme bezplatnou telefonní linku.

Průzkum nicméně poukázal na to, že některé nebankovní společnosti běžně plní povinnost uvádět RSPN u svých produktů tím, že informují o této skutečnosti klienta až při podpisu smlouvy, tedy za situace, kdy je klient pod nátlakem nebo nemůže efektivně porovnat nabízený produkt s konkurencí. Z tohoto důvodu uvítáme větší kontrolu a extenzivnější výklad současného zákona. Věříme, že větší transparentnost trhu nahrává produktům, které jsou pro klienty výhodné a nebojíme se, že bychom v takto nastaveném prostředí neobstáli.

 

Poznámka pro editora

V případě, že Vás téma slušných nebankovních poskytovatelů půjček zaujalo, jsme schopni nabídnout následující:

1) Rozhovor s předsedou představenstva naší společnosti (Ing. Kamil Holý)

2) Mystery shopping (kdykoliv není pochopitelně potřeba domluva)

3) Další materiály o společnosti a ekonomické ukazatele.

V minulém roce hodnota úvěrů poskytnutých společností ACEMA Credit překročila 2 mld. Kč, celkově vedeme přes 3000 úvěrů.

 

Nejvýhodnější úvěr:

Od dubna tohoto roku stále probíhá mimořádná akce, při které umožňujeme našim klientům v případě, že naleznou výhodnější úvěr do 14 dní od popisu smlouvy bez jakékoliv sankce úvěr u nás zrušit.

 

S pozdravem

 

Vojtěch Sládek

Tiskový servis ACEMA


E-mail: pr@acema.cz
Mob: +420 737 704 967