Etický kodex

Etický kodex společnosti ACEMA Credit Czech, a.s. upravuje chování našich zaměstnanců a třetích subjektů spolupracujících se společností na základě smlouvy o spolupráci nebo mandátní smlouvy.

Obsah etického kodexu:

 1. Úvod
 2. Preambule
  • Dodržování etických a právních norem
  • Dodržování principu rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta
  • Výkon činnosti s odbornou péčí
  • Průhlednost a srozumitelnost informací
  • Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání
  • Zákaz nevhodných motivačních postupů
  • Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost
  • Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku
  • Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací
  • Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení
 3. Uplatňování kodexu
 4. Stížnosti a podněty
 5. Dodržování etického kodexu

Stáhněte si Etický kodex společnosti ACEMA Credit Czech, a.s. ve formátu .pdf