Osobní bankrot – jak to funguje
Říj 29, 2018 Finanční rádce No responses

Když nejste schopni splácet dluhy a nevíte kudy kam, můžete vyhlásit osobní bankrot. Sepsali jsme pro vás stručný přehled, co byste měli o osobním bankrotu vědět, než o něj požádáte.

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot může být jedním z řešení, jak se zbavit dluhů a dostat se z platební neschopnosti. Podmínky a průběh osobního bankrotu určuje insolvenční zákon. V podstatě má dlužník možnost se po pěti letech zbavit všech svých dluhů. Má to ale háček. Během uvedených pěti let musí splatit alespoň třetinu svých závazků.

Podmínky osobního bankrotu

Hlavní podmínkou pro vyhlášení osobního bankrotu je schopnost splatit v příštích pěti letech 30 % dluhů. Do těch se počítají i výše úroků, poplatky za soudní řízení a náklady na exekutora a insolvenčního správce. Dlužník také musí mít závazky k minimálně dvěma věřitelům a být se splácením v prodlení víc než třicet dní.

Jak o něj zažádat

Povolení k oddlužení musí s dlužníkem sepsat a podat advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba, která má na danou činnosti povolení. Za vyřízení žádosti si může taková osoba nebo agentura naúčtovat maximálně čtyři tisíce korun u jednotlivce nebo šest tisíc při společném oddlužení manželů. K žádosti s formulářem patří i potvrzení o současných příjmech, potvrzení o příjmech za poslední tři roky, předpokládané příjmy v dalších pěti letech, doložení dluhů, soupis movitého a nemovitého majetku, výpis z rejstříku trestů a další osobní dokumenty. Všechno je třeba podat na krajském soudu v místě vašeho trvalého bydliště.

Rozhodnutí soudu

Žádost pak vyhodnotí soud. Ve většině případů jde o krátký a rychlý proces. Soud kontroluje, jestli je návrh podaný správně a následně vydá vyhlášku o insolvenčním řízení. Ta se zveřejní v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu. Od tohoto momentu se zastavují veškeré exekuce. Po dohodě se všemi věřiteli pak začíná pětileté období splácení.

Splácení

Splácení se řeší splátkovým kalendářem. O tom, kolik dostane který věřitel, rozhoduje soud. Peníze na oddlužení se odečítají z platu, mateřské nebo rodičovské, starobního, invalidního nebo pozůstalostního důchodu, příspěvku na bydlení, stipendií a darů. Další možností je zpeněžení majetku, čímž se může snížit celková délka oddlužení.  Na řádné splácení dohlíží insolvenční správce vybraný soudem.

Nezabavitelné minimum
Aby měl dlužník z čeho žít existuje tzv. nezabavitelné minimum. Pro rok 2018 to je 6 225,33 korun. Navíc se k této částce připočítává dalších 1 556,33 korun za každou osobu vyživovanou dlužníkem, jako jsou děti nebo manželka.

Nový insolvenční zákon
Od začátku letošního roku se projednává nová novela zákona, která by měla upravovat insolvenční zákon. Novely se týká právě oddlužení, které by podle ní mělo nově trvat 3,5 až 7 let podle schopnosti dlužníka splácet. Na osobní bankrot by tak mohl dosáhnout větší počet lidí v exekuci nebo jiných finančních problémech.

Dostali jste se do nepříjemné životní situace? Pomůžeme vám postavit se zase na nohy. Půjčíme vám od 100 000 Kč do 5 000 000 Kč se splatností až 20 let. Více na stránkách ACEMA.

Zpět na domovskou stránku